Transitie

De transitie naar gemeenten is belangrijk voor Spirit. Het normaliseren en het stimuleren van eigen kracht van gezinnen is de basis van onze vernieuwingen. In 2013 waren gemeenten al opdrachtgevers voor een deel van ons werk. We hebben veel contact met gemeenten om samen te kijken wat hun wensen en behoeften zijn en hoe we hierop kunnen aansluiten. In 2013 is het aantal Spirit-hulpverleners dat in een gemeenteteam werkzaam was toegenomen.

 

@sanverv 

+ 

Zo mooi is twitter: collegiaal consult met politie 010, door SMW van @spiritjeugdhulp Lees gesprek @eef_deelt @wt_berenschot @poldacostabrt

 

Schoolmaatschappelijk werk

-
Onderwerp_SMW

Onze schoolmaatschappelijk werkers zijn actief op het voortgezet onderwijs en MBO-scholen in Amsterdam. In 2013 zijn we aangesloten bij de gemeenteteams: op sommige middelbare scholen is een schoolmaatschappelijk werker van Spirit actief als ouder- en kindadviseur. Zij ondersteunen docenten, jongeren en ouders met vragen over bijvoorbeeld opvoeding, ontwikkeling en problemen op school.


Bekijk onderwerp
 
 

@EstherOverweter 

+ 

@SylviaHuisman mooi dat @spirit kindgerichte matching toepast #pleegzorg op maat

 

Kindgericht werven

-

In 2013 is Spirit gestart met de werving van pleegouders voor kinderen die lang wachten op een plekje in een pleeggezin. Deze kinderen zijn niet te matchen aan (nieuwe) pleegouders van Spirit. We zoeken aanknopingspunten in de directe omgeving van het kind, zoals de sportclub of kerk, om een nieuw netwerk aan te boren. In dit netwerk proberen we een pleeggezin te vinden dat aansluit bij wat het kind nodig heeft.


Bekijk onderwerp
 

Organisatie

In 2013 is Spirit overgegaan op zelfsturende teams: teams zonder managers. Daardoor hebben we een platte organisatiestructuur. Serviceteams zorgen voor ondersteuning van de hulpverleners. De formele leiding ligt bij het directieteam. Ook zijn er verschillende vormen van medezeggenschap. En uiteraard is er een Raad van Toezicht.

 

@Jeugdformaat 

+ 

Vanochtend aangeschoven bij @spiritjeugdhulp #somecafe. Erg leuk en inspirerend om te zien hoe ze daar bezig zijn met social media! ^Frank

 

Innovatie

-
Onderwerp_innovatie

We zoeken constant naar vernieuwing om cliënten beter te helpen. Vernieuwing in het hulpaanbod, maar ook in ondersteuning van het werkproces. In 2013 is bijvoorbeeld het ‘sociaal intranet Spirit’ opgezet. Op dit interactieve, digitale platform delen we kennis en informatie, en helpen we elkaar met sociale dilemma’s. Ook is in 2013 weer de Train Je Collega-week gehouden: collega’s en cliënten die ergens goed in zijn, geven trainingen aan collega’s die iets willen leren.


Bekijk onderwerp
 
 

@mieke_evn 

+ 

Mensen kans geven zelf aan de slag te gaan met problemen #eigenkracht zegt @jhahn86 op cocreatiecongres #jeugdzorgindebuurt @spiritjeugdhulp

 

Eigen kracht

-
Onderwerp_Eigen_kracht

In 2013 zijn hulpverleners van Spirit steeds weer uitgegaan van de eigen kracht van de jongere en het gezin. Dat betekent dat er een Eigen Kracht Conferentie of een vorm van familieberaad wordt georganiseerd. Telkens is de kernvraag: wat kan dit gezin zelf, wat kan dit netwerk zelf en hoe verbeteren we het toekomstperspectief? Het gezin houdt of krijgt zo veel mogelijk de regie in eigen handen.


Bekijk onderwerp
 
 

@alexvdhorst 

+ 

Trots dat ik hier voor @spiritjeugdhulp ook in mag werken! “voortgang sociale wijkteams”

 

Proeftuinen

-
Onderwerp_Sociale_wijkteams

Diverse hulpverleners van Spirit hebben aansluiting gevonden bij de gemeenteteams in de stadsregio Amsterdam. Zij zijn bijvoorbeeld actief met de ‘Ouder- en Kindteams’ in verschillende wijken van Amsterdam. Ook leveren onze hulpverleners een bijdrage in de Samen DOEN-teams. Verder zijn wij samen met Jeugdbescherming regio Amsterdam en Lucertis trekker van drie nieuwe Jeugdteams in de gemeente Zaanstad.


Bekijk onderwerp
 

In de wijk

Onze hulpverleners komen bij de jongeren en gezinnen thuis, maar zijn ook actief in de wijk. We stimuleren jongeren en gezinnen gebruik te maken van de (sociale) mogelijkheden in de wijk. Onze professionals werken samen met en voor onze partners in de wijk, zoals politie, OKC’s en CJG’s, buurthuizen, vrijwilligersorganisaties, onderwijs, GGD, ggz- en lvb-instellingen en natuurlijk gemeenten.

 

@spiritjeugdhulp 

+ 

Na huisbezoek #NW @spiritjeugdhulp nét andere weg naar huis nemen om bekende 18+s nog ff goede avond te wensen #verstoppenvoorgevorderde

 

Overlastgevend multiproblem-gezin

-

Sommige gezinnen hebben zeer complexe problemen op meerdere gebieden, zoals schulden, verslaving en aanraking met politie. Ze hebben op allerlei manieren hulp gekregen, maar komen niet verder. Onze hulpverleners bieden intensieve hulp aan deze gezinnen. In een gezin werken twee hulpverleners. Ze geven advies en praktische hulp in de thuissituatie. Hiermee kan uithuisplaatsing worden voorkomen. In 2014 gaat deze hulpvorm verder als ‘Intensieve pedagogische gezinsbegeleiding’.


Bekijk onderwerp
 
 

@spiritjeugdhulp 

+ 

@markbent2 met (pre)pensioen. We gaan jouw aanwezigheid, kennis en betrokkenheid missen! Gelukkig kunnen we er een half jaar aan wennen.

 

Collega’s

-
Onderwerp_Collegas

Zelfsturing, nieuwe teams, nieuwe collega’s, minder collega’s, nieuwe samenwerkingsrelaties, landelijke beroepsregistratie; in 2013 veranderde er veel. Veranderen geeft energie, maar veranderen is ook weerbarstig en complex. Wij zien dat bij gezinnen en jongeren die wij begeleiden en soms ook bij onze medewerkers, van wie een andere basishouding wordt gevraagd.


Bekijk onderwerp
 

Verblijf bij Spirit

Het is niet voor alle jongeren mogelijk om in een pleeggezin of een gezinshuis te wonen. We hebben daarom nog een beperkt aantal verblijfsgroepen. In 2013 zijn diverse verblijfsgroepen gesloten, andere hebben we omgebouwd tot leer-leefgroepen. De XL-groep en Supportgroep Samen Anders zijn gestart. In Amsterbaken, de Koppeling en de leer-leefgroepen is in 2013 extra veel aandacht besteed aan een positief leefklimaat, zoals sfeer en inrichting, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en motivatie van de jongeren.

 

@spiritjeugdhulp 

+ 

'Bij mij zetten kinderen geen helm op en ze laten hun vacht aan de kapstok hangen, Tamara #gezinshuisouder

 

Gezinshuisouders

-
onderwerp_Gezinshuisouders

Niet alle jongeren zijn geschikt om op te groeien in een pleeggezin. Zij hebben meervoudige en ernstige gedragsproblemen. De jongeren hebben een lange geschiedenis met allerlei vormen van hulp gehad en op meerdere plekken gewoond, ook in pleeggezinnen. Voor deze kinderen hebben we in 2013 verschillende gezinsvormen ontwikkeld, naast de al bestaande Driehuizen. In gezinshuizen wonen een tot vier kinderen met een professionele opvoedouder.


Bekijk onderwerp
 
 

@wunderbaum 

+ 

"Geen probleemjongeren, maar gewoon een beetje ingewikkeld" Inside Out: @TheaterFrascati

 

De Koppeling

-
Onderwerp_Koppeling

In de Koppeling is het werken met één trajectplan voor elke jongere ingevoerd. Verschillende onderdelen van de behandeling zijn hierin geïntegreerd. In 2013 is verder gewerkt aan het koppelen van een jongere aan een vaste hulpverlener. We kijken steeds hoe jongeren zo snel mogelijk terug naar huis kunnen. Hierdoor is de tijd dat jongeren in de Koppeling verblijven relatief kort in vergelijking met andere JeugdzorgPlus-instellingen.


Bekijk onderwerp
 
 

@leonwever 

+ 

Onder de indruk van bevlogen en deskundig personeel bij @Amsterbaken #spirit tijdens open dag #dji. Moeilijk werk!

 

Amsterbaken

-
Onderwerp_Amsterbaken

In 2013 hebben de gezamenlijke inspecties en de HKZ-auditoren geconstateerd dat de kwaliteit voldoende tot goed is in Amsterbaken. De jongens voelen zich veilig en over de gehele linie is de inspectie tevreden over het werk van de medewerkers en de beleidsvoering. In 2013 is verder gewerkt aan de vervlechting tussen onderwijs en behandeling. We sluiten aan bij leermogelijkheden van de jongens, op een wijze die kansen biedt – ook na het verblijf in Amsterbaken.


Bekijk onderwerp
 

Wonen in een gezin

Kinderen wonen bij voorkeur thuis, bij hun eigen ouders. Als dat niet kan, is een pleeggezin of een andere gezinssituatie de eerste keuze. Spirit heeft de afgelopen twee jaar een enorme omslag gemaakt in het realiseren van zo gewoon mogelijke verblijfsplaatsen voor kinderen, waaronder pleegzorg en andere gezinsvormen.

 

@JelleDaalderop 

+ 

#Sam gaat los in de Samstorm! Preview van de website, werkproces, profielen aanmaken. #klaarvoortransitie

 

SAM

-
Onderwerp_SAM

In 2013 hebben twaalf zorgaanbieders – waaronder Spirit – gewerkt aan het project Sam: de Sociale Amsterdammer. Jongeren en gezinnen nemen zelf via sam-amsterdam.nl contact op met een hulpverlener, oftewel een Sam’er. Een Sam’er is bijvoorbeeld een jeugdhulpverlener, psycholoog of orthopedagoog. Sam werkt volgens de Amsterdamse visie op jeugdzorg: ruimte voor eigen kracht, kleine problemen blijven klein en snelle effectieve hulp in een vertrouwde omgeving.


Bekijk onderwerp
 
 

@_Qpido 

+ 

leuke themales #seks met @BrederoMavo @JIPnoord! "Valt tampon niet uit als je gaat rennen?"

 

Qpido

-
Onderwerp_Qpido

Qpido – het seksespecifiek expertisecentrum van Spirit – is in juni 2013 officieel geopend. Qpido is gericht op het voorkomen van seksueel risicogedrag, seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren. Qpido biedt hulp variërend van laagdrempelige activiteiten tot intensieve hulp bij Meisa, een leefgroep voor meisjes op een beschermd adres. Scholen en gemeenten maken veel gebruik van Qpido.


Bekijk onderwerp
 

Hulp thuis

Soms is er hulp nodig om de rust in het gezin te herstellen. Ook in 2013 kwamen onze hulpverleners bij de gezinnen thuis. Het ene gezin kan verder na enkele opvoedtips, het andere gezin heeft intensievere ondersteuning nodig. Als er speciale, extra hulp nodig is, zorgt onze hulpverlener daarvoor. Dat doet hij vaak samen met andere professionals. Ook kijkt de hulpverlener of bijvoorbeeld familie en vrienden van het gezin hen kunnen ondersteunen.

 

@rinske1982 

+ 

Ombouwen naar #zelfsturing is niet altijd makkelijk, maar ook de struggle blijkt onwijs vruchtbaar #energy #verbinding @spiritjeugdhulp

 

Zelfsturing

-
Onderwerp_Zelfsturing

Hulpverleners van Spirit zijn sinds 1 juni 2013 zelfsturend. Ze werken in teams en bundelen hun expertise. Ze nemen zelf beslissingen over de beste gang van zaken. Hulpverleners zijn dus in de ‘lead’. Onze hulpverleners hebben de ruimte om hun talent en professionaliteit in te zetten en verder te ontwikkelen. Ze krijgen ondersteuning van onze coaches en jeugdhulpspecialisten.


Bekijk onderwerp
 
 

@marienneverhoef 

+ 

Op bezoek bij IFA, begeleiding oa #top600 jongeren, indrukwekkend, samenwerking @debascule @spiritjeugdhulp @ReclasseringNL @deWaagNl ea

 

Jeugd & Veiligheid

-
Onderwerp_jeugd_en_Veiligheid

Sommige jongeren zijn met politie en justitie in aanraking gekomen, of dreigen te komen. Voor deze jongeren biedt Spirit hulp met de Intensieve Forensische Aanpak, of Intensieve Preventieve Aanpak (gestart in 2013). Het is gebleken dat IFA de meest ingezette interventie bij de Top-600 aanpak is. Spirit werkt binnen Jeugd & Veiligheid samen met verschillende partners op het gebied van straf en zorg, waaronder Reclassering Nederland, Jeugdbescherming regio Amsterdam en de gemeente Amsterdam.


Bekijk onderwerp
 
 

@ReneVanVianen  

+ 

#Pleegzorgdag #Efteling Pleegouder zijn verrijkt het leven. Je maakt mooie dingen mee. Alleen Joris en de Draak was eens maar nooit weer!

 

Pleegzorg

-
Onderwerp_Pleegzorg

In 2013 is het aantal pleeggezinnen gestegen ten opzichte van 2012. Eind 2013 werkt Spirit met 1.506 pleeggezinnen. We willen de mogelijkheden van pleegzorg uitbreiden, zodat pleegzorg voor meer kinderen een optie is. Verder krijgen pleeggezinnen extra ondersteuning van onze pleegzorgwerkers, zodat de kans groter is dat het kind in het pleeggezin kan blijven wonen.


Bekijk onderwerp
 
 

@ArjanKim 

+ 

Tóch leuk om te zien dat er meer zorginstellingen zijn die het concept #hoofdbewoner aanbieden!

 

Hoofdbewoners

-
Onderwerp_Hoofdbewoners_2

In een pand van Spirit leren twee of drie jongeren zelfstandig wonen, met een hoofdbewoner als rolmodel. In Amsterdam en omgeving waren in 2013 ruim vijftien hoofdbewoners actief. De hulpverleners en de buurt ervaren meer rust en minder overlast. De hoofdbewoners zorgen voor een prettig woonklimaat, waardoor hulpverleners meer aandacht hebben voor de doelen en taken van de jongeren. Deze verblijfsvorm blijkt een succes en wordt in 2014 uitgebreid.


Bekijk onderwerp
 
 

@egerrit 

+ 

Net inspirerend werkbezoek afgelegd met @marienneverhoef bij FACT team jeugd Zaanstad. Perfect voorbeeld multifocale jeugdzorg

 

Samenwerken

-
Onderwerp_Om_het_kind

De transitie biedt nieuwe kansen; we werken samen, en kijken vanuit meerdere disciplines naar de problematiek van een gezin. We hebben in alle 16 gemeenten partners met wie we al langere tijd samenwerken. Verder hebben medewerkers en jongeren in 2013 met gemeenten gesproken over hun kennis en ervaringen, zodat zij een beter beeld hebben gekregen van onze zorg.


Bekijk onderwerp
 
 

@JMW_er2 

+ 

‘het is een beetje de lamme helpt de blinde dus ik heb jouw kaartje maar gegeven’ aldus gezin met zorgen over opvoedsituatie van de buren #hulpdichtbij

 

Jeugdmaatschappelijk werk

-
Onderwerp_JMW

Een jeugdmaatschappelijk werker biedt hulp aan gezinnen met problemen bij opvoeden en opgroeien. De problematiek varieert van licht, tot zwaar en complex. Sinds 2012 organiseert Spirit deze ambulante hulp (voornamelijk hulp thuis) steeds meer vanuit gemeenteteams, zoals de Samen DOEN-teams en de Ouder- en Kindteams in Amsterdam en de Jeugdteams in Zaanstad.


Bekijk onderwerp
 
 

#Samenwerken

2013: het jaar van samenwerken, vernieuwen en bovenal hulp blijven bieden aan gezinnen en jongeren. Vooruitlopend op de transitie in 2015 hebben wij samen met gemeenten gekeken naar onze gedeelde verantwoordelijkheden om de jeugdzorg goed te organiseren.

2013: het jaar waarin hulpverleners, jongeren, ouders, partners, opdrachtgevers en deskundigen elkaar steeds meer hebben ontmoet. Face to face, maar ook via sociale media. Deze manier van ontmoeten, kennis delen, elkaar inspireren en samen innoveren past bij ons. In ons jaarverslag passeren daarom in vogelvlucht – via tweets – belangrijke thema’s en onderwerpen uit 2013 de revue.

2014: het jaar waarin we blijven ontmoeten, kennis delen en vernieuwen, zodat we samen met onze partners en opdrachtgevers de transitie verder vormgeven. En het kind en zijn gezin centraal blijft staan.

Volg ons, wij volgen jou!

Mariënne Verhoef en Mark Bent*

* Mark is in april 2014 met vervroegd pensioen gegaan. Spirit is hem enorm dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de jeugdzorg.

Live twitterfeed