#Samenwerken

2013: het jaar van samenwerken, kennis delen, vernieuwen en bovenal hulp blijven bieden aan gezinnen en jongeren. De transitie in 2015 is een belangrijk thema voor Spirit. ‘De cliënt voorop’ staat centraal bij alle veranderingen en ontwikkelingen.

Vooruitlopend op de transitie werken onze jeugdmaatschappelijk werkers steeds meer in verschillende gemeenteteams. Dat biedt kansen, doordat er met een bredere blik, vanuit verschillende disciplines wordt gekeken naar de problematiek en mogelijkheden van een gezin. Samen met gemeenten hebben we gekeken naar onze gedeelde verantwoordelijkheden om de jeugdzorg goed te organiseren. Een spannend, soms lastig maar ook heel inspirerend traject.

De uitgangspunten van de transitie hebben wij niet alleen vertaald in het werken met kinderen en jongeren, maar ook in onze organisatie. Sinds juni 2013 werken we met zelfsturende teams. Dit loopt parallel aan onze visie op de hulpverlening; autonomie, verantwoordelijkheid, veiligheid en vertrouwen op de eigen kracht en mogelijkheden van de hulpverlener staan centraal.

Kinderen moeten zoveel mogelijk in gezinsverband opgroeien. Spirit werkte eind 2013 met 1.506 pleeggezinnen. Ook hebben we steeds meer verblijfsvormen ontwikkeld die een ‘normale’ gezinssituatie het dichtst benaderen, zoals gezinshuizen. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan het creëren van een positief leefklimaat in onze behandelcentra en leefgroepen. We zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

2014: het jaar waarin we blijven samenwerken, kennis delen en vernieuwen, zodat we samen met onze partners en opdrachtgevers de transitie verder vormgeven. En het kind en zijn gezin centraal blijft staan.

Volg ons, wij volgen jou!

Mariënne Verhoef en Mark Bent*
*Mark is in april 2014 met vervroegd pensioen gegaan. Wij zijn hem enorm dankbaar voor zijn jarenlange energieke, innovatieve en trouwe inzet voor de jeugd in en om Amsterdam en de jeugdzorg in Nederland. Mark is hiervoor ook koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Live twitterfeed